Choď na obsah Choď na menu
 


 

KRISTUS MEDZI NAMI!

Drahí bratia a sestry.

          Sme   veľmi   radi,  že  si  otvárate   webové stránky našej farnosti Remeniny, ktorá chce ponúkať duchovný pokrm Božieho slova, ako aj informácie zo života farnosti, či ponuku zaujímavých kresťanských stránok.

          Nech aj cez tieto stránky prichádzajú do Vašej duše, ducha a srdca dary Svätého Ducha, tak prepotrebné ku šťastnému životu: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

          Ak Vás na týchto stránkach niečo osloví alebo povzbudí, zverujte to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných, pretože mnohým ešte aj dnes chýba poznanie Božích právd a darov, ktorými chce náš Pán a Boh obohatiť náš život a zjednotiť nás so sebou samým.

           Nech Vás  žehná Pán a nech Vás chráni! Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!"

 

              To všetko Vám úprimne želá Váš

    duchovný otec Peter Milenky so svojou rodinou      

farár Gréckokatolíckej farnosti 

Remeniny

 

 

SLÁVA ISUSU CHRISTU! 

 

 

 

Okultizmus

26. 8. 2012